Bleuuuuarg beeeeurhg braaaaaaaaah blurg beuuuuurg beuuuuuuuuuuarghhhh bruuh. Brrrrrraaaaah braaaaaaaigh braaaaaaaaaaaains bruuuuuuuugh. Bleurg. Braaaaaaaaugh bleuuuuuuuuurg. Blaurg blerg.